Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo Cristina Mila internetinėje parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šias prekių pirkimo – pardavimo taisykles (toliau "Taisyklės") Pirkėjas patvirtina ir su jomis sutinka lankydamasis ir pirkdamas internetinėje parduotuvėje www.cristinamila.com (toliau "Cristina Mila internetinė parduotuvė“). Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Cristina Mila internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Prekes Cristina Mila internetinėje parduotuvėje gamina ir parduoda UAB "Kristina Mila“ (toliau "Pardavėjas“). Informacija apie Pardavėjo įmonę, telefonas ir el. pašto adresas, kuriais Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju, yra nurodyti Cristina Mila internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai".    

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles. Prieš pateikdamas kiekvieną užsakymą, Pirkėjas gali iš naujo su jomis susipažinti. Konkrečių prekių pirkimui-pardavimui taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.  

1.4. Cristina Mila internetinės parduotuvės prekyba vykdoma tik prekių pristatymo sąlygose nurodytose šalyse. Dėl prekių pirkimo ir pristatymo kitose šalyse, kreiptis į Pardavėją el. paštu.

1.5. Cristina Mila internetinė parduotuvė yra skirta vartotojams, kurie įsigyja prekes vartojimo tikslais ir kurie pagal savo nuolatinės gyvenamosios vietos įstatymus yra sulaukę pilnametystės, turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.


1.6. Cristina Mila internetinėje parduotuvėje nurodytos prekių kainos galioja užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu ir gali bet kuriuo metu būti Pardavėjo keičiamos būsimiems užsakymams. Pridėtinės vertės mokestis yra įtrauktas į kainą. Pristatymo kainą Pirkėjas mato pasirinkdamas pristatymo būdą, kaip nurodyta Taisyklių 9 skyriuje.    

1.7. Taisyklės rengiamos ir skelbiamos lietuvių kalba bei pateikiamas Taisyklių vertimas į anglų kalbą. Pardavėjas stengiasi kiek įmanoma užtikrinti, kad vertimas atitiktų Taisykles lietuvių kalba, tačiau esant prieštaravimams tarp Taisyklių ir vertimo į anglų kalbą, pirmenybė teikiama Taisyklių tekstui lietuvių kalba. 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes Cristina Mila internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais:


2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį;


2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.


2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.


2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Cristina Mila internetinėje parduotuvėje tikslais.


2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Cristina Mila internetinėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.


2.5. Pirkėjas taip pat gali užpildyti ir užsisakyti Cristina Mila internetinėje parduotuvėje esančią naujienlaiškio prenumeratą. Pardavėjas siunčia naujienlaiškį Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir sudaro galimybes naujienlaiškio atsisakyti susisiekus su Pardavėju el.paštu.

2.6. Pirkėjo nurodyti asmens duomenys tvarkomi tik prekių pardavimo Cristina Mila internetinėje parduotuvėje ir Pirkėjo užklausų tvarkymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.


2.7. Su Pirkėjo užsakymais susiję asmens duomenys tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo užsakymo pateikimo dienos. Asmens duomenys apie su konkrečiais užsakymais nesusijusias užklausas tvarkomi 1 (vienerius) metus. Jei dėl užsakymo ar užklausos iškyla nesutarimai ar yra tokių nesutarimų galimybė, Pardavėjas turi teisę duomenis saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisiniai terminai skundui ar ieškiniui pateikti arba įsiteisės galutinis teismo ar kitos ginčų sprendimų institucijos sprendimas.

2.8. Pardavėjas nesiekia rinkti ar tvarkyti duomenų apie asmenis, kurie pagal savo nuolatinės gyvenamosios vietos įstatymus yra laikomi nepilnamečiais. Iškilus klausimų, ar Pardavėjui tokia informacija buvo pateikta, prašome susisiekti su Pardavėju el. paštu.

2.9. Pardavėjas gali naudoti slapukus ar kitas technologines priemones, kurios atsiunčiamos į Pirkėjo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį lankantis Cristina Mila internetinėje parduotuvėje ir išsaugomi Pirkėjo naršyklėje. Tokiu būdu Pirkėjas atpažįstamas Cristina Mila internetinėje parduotuvėje, suteikiama galimybė matyti Pirkėjo užsakymus ir atpažinti, kuriuos internetinės parduotuvės puslapius ir siūlomas prekes Pirkėjas peržiūrėjo, kas leidžia Pardavėjui užtikrinti galimybę naršyti patogiau, teikti Pirkėjui pasiūlymus ir analizuoti Pirkėjų elgesį ir tobulinti Cristina Mila internetinę parduotuvę ir joje teikiamas paslaugas. Cristina Mila internetinėje parduotuvėje taip pat gali būti naudojamos trečiųjų šalių techninės priemonės, kurios leidžia trečiosioms šalims matyti, kokiomis prekėmis Pirkėjas domisi, kurias interneto svetaines lanko, tuo būdu suteikdami Pardavėjui galimybę parodyti Pirkėjui reklamą ir kitose interneto svetainėse.    

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Užsakyti", o Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu el. paštu, patvirtina užsakymą.


3.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti pateiktus užsakymus, jei Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl pateikto užsakymo gavimo. Apmokėjimo už prekes tvarka nustatyta šių Taisyklių 8 skyriuje.


3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Cristina Mila internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Cristina Mila internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.


4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, pateikdamas tokį prašymą Pardavėjui el. paštu arba susiekęs su Pardavėju telefonu. 
4.3. Taisyklių 11 skyriuje nustatyta tvarka Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą iki prekių išsiuntimo ir grąžinti prekes atsisakydamas prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Cristina Mila internetinėje parduotuvėje.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas Taisyklių nustatyta tvarka.


5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją el.paštu.


5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.


5.4. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę, jeigu ji buvo pristatyta Pirkėjui, į Pardavėjo buveinę, kurios adresas nurodytas Cristina Mila internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

5.5. Pirkėjas, naudodamasis Cristina Mila internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti atitinkamų teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Cristina Mila internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie internetinės parduotuvės iš tam tikrų IP adresų.


6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo Pardavėjo patvirtinimo dėl užsakymo gavimo, kaip numatyta Taisyklių 8 skyriuje.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės funkcijomis ir paslaugomis.


7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.


7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.


7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.3. punkte numatyta teise ir laikantis Taisyklėse numatytų prekių grąžinimo salygų, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos ir Pardavėjo patvirtinimo, kad prekes jis priėmė kaip grąžintas.

8. Apmokėjimo tvarka

8.1 Atsiskaitymas per sistemą PayPal

Vykdydami užsakymą, Jūs galite pasirinkti atsiskaitymą per PayPal sistemą. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į www.paypal.com sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą. Visą informaciją plačiau rasite puslapyje www.paypal.com.

8.2 Atsiskaitymas per sistemą Paysera

Vykdydami užsakymą, Jūs galite pasirinkti atsiskaitymą per Paysera sistemą. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į www.paysera.lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.

8.3 Atsiskaitymas per sistemą Cardinity

Vykdydami užsakymą, Jūs galite pasirinkti atsiskaitymą per Cardinity sistemą. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į cardinity.com sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga Lp express paštomatu arba Omniva paštomatu.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:


9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.


9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.


9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.


9.2.4. Prekių pristatymas (transportavimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kitose pristatymo sąlygose nurodytose šalyse yra mokamas.


9.2.5. Prekės yra pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir pristatymo sąlygose nurodytose šalyse.

9.3. Prekių pristatymo kainą Pirkėjas mato antrame prekių krepšelio apdorojimo žingsnyje, kai pasirenka vieną iš pristatymo būdų.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.


9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.


9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės būklę bei pasirašyti priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta ir prekė yra perduotos tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, prekė yra pažeista ir/ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10. Prekių kokybė

10.1. Kiekvienos Cristina Mila internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.


10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Cristina Mila internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


10.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia garantiją, kuri numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.


11. Užsakymo atšaukimas, prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Pirkėjas turi teisę įsigytas prekes grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos. Jeigu norite grąžinti prekes, Jūs tai galite padaryti susisiekę su mumis ir mes nemokamai pakeisime prekę į kitą analogišką prekę kaip pvz.: į kitą dydį, arba grąžinsime už prekes sumokėtus pinigus, įskaitant prekių pristatymo Pirkėjui išlaidas. Grąžindamas ar keisdamas prekes Pirkėjas privalo padengti jų pristatymo Pardavėjui išlaidas. Jei pageidaujate prekę pakeisti kitos rūšies preke, tokiu atveju įsigyta prekė turi būti atitinkama tvarka grąžinama, o nauja įsigyjama pagal šioje interneto svetainėje taikomą prekių įsigijimo tvarką.

11.2. Jei prekės yra pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos. Pirkėjui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai.


11.3. Norėdamas grąžinti prekę Taisyklių 11.1. punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el.paštu pagal žemiau nurodytą pavyzdį. Paprastai prašymas leisti grąžinti prekę apdorojamas per 48 valandas nuo jo gavimo.

Pavyzdinė prašymo grąžinti prekes forma

Aš/Mes pranešu/pranešame, kad atsisakau/atsisakome toliau išvardytų prekių pirkimo-pardavimo sutarties.

Užsakytos/gautos prekės [data]

Vartotojo vardas, pavardė

Vartotojo adresas

Data

11.4. Norėdamas grąžinti ar pakeisti prekes, Pirkėjas taip pat privalo laikytis šių sąlygų:


11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2. pakeisti prekes kitomis arba jas grąžinti galima tik tais atvejais, jei prekės nebuvo naudotos, jei jos neišpurvintos ir jei nepažeistos nei pačios prekės, nei jų etiketės ir pakuotė. Kokybiška prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepakeista prekės pakuotės išvaizda. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Grąžinant prekes arba jas pakeičiant kitomis, reikia grąžinti ir bet kokį buvusį apsauginį apvalkalą, į kurį buvo įdėtos pristatytos prekės. Visais įmanomais atvejais būtina naudoti originalią pakuotę.

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);


11.4.4. kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.


11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių ir (arba) negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei Pirkėjas nesilaikė Taisyklių 11.3 ir 11.4 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.


11.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos, kai Pirkėjas pristato Pardavėjui keičiamą arba grąžinamą prekę į Pardavėjo buveinę, kurios adresas nurodytas skiltyje „Kontaktai“.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos ir Pardavėjo patvirtinimo, kad prekes jis priėmė kaip grąžintas. Atsakomybės už negautas grąžinamas prekes mes neprisiimame.

11.8. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

11.9. Pirkėjui pageidaujant anuliuoti ar pakeisti užsakymą iki prekių išsiuntimo, kviečiame susisiekti su Pardavėju el. paštu. Jei prekės jau išsiųstos, Pirkėjas gali pasinaudoti galimybe grąžinti jas šiame skyriuje numatyta tvarka.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.


12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Cristina Mila internetinės parduotuvės teikiamomis funkcijomis ir paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.


12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


12.4. Jei Cristina Mila internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitas svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų svetainių neprižiūri, nekontroliuoja ir joms neatstovauja.


12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu el. pašto adresu.


13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Cristina Mila internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Taisyklėms ir su Cristina Mila internetinės parduotuvės naudojimu susijusiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


14.2. Jei šalių nesutarimų nepavyksta išspręsti, Pirkėjas gali pateikti skundą elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, kai Pirkėjai turi galimybę ginčus spręsti teismuose pagal savo gyvenamąją vietą, iš Taisyklių kylantys ginčai sprendžiami teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.